Hyppää sisältöön

Sannaliisa Ilkka

“Musiikki on aina tunne” – Hotel Mestarin äänimaailman suunnitellut Sannaliisa Ilkka tietää, miten äänet vaikuttavat asiakaskokemukseen

Äänisuunnittelija Sannaliisa Ilkka vastaa äänikonseptien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä musiikkilistojen kuratoinnista Tonecolla. Ilkalle on tärkeää, että äänet sointuvat niille tarkoitetussa tilassa ja että ne palvelevat tarkoitustaan. Äänikonseptoinnin avulla hiotaan ja kehitetään koodistoa, jonka kautta vahvistetaan brändin indentiteettiä ja haluttua tunnelmaa. Ilkka on luonut Hotel Mestarin äänimaailman, joka perustuu elämyksellisyyteen, kunnianhimoon, rohkeuteen ja yllättävyyteen.

Omien sanojensa mukaan Ilkka hengittää musiikkia. Hän on julkaissut omaa musiikkia ja kiertänyt 10 vuotta muusikkona ja lauluntekijänä niin Suomessa kuin Euroopassakin. Pop & Jazz-konservatoriosta valmistumisen jälkeen Ilkka opiskeli äänisuunnittelijaksi Metropolian elokuva- ja televisiopuolella. Hän kertoo tuntevansa luontaista kutsumusta ääneen ja sen dramaturgiseen käyttöön.

“Ääni on yksi aistikokemuksen tärkeimmistä osista, voisin kuvailla itseäni moniaistillisen asiakaskokemuksen puolestapuhujaksi, koksa onnistuneeseen elämykseen vaikuttavat kaikki aistit”, Ilkka kertoo.

“Äänen lisäksi fiilikseen vaikuttaa visuaalisuus eli se miltä joku näyttää, ruoka eli miltä se maistuu sekä erilaiset elementit eli se miltä jokin tuntuu – onko esimerkiksi pöytäliina puuvillaa vai muovia. Unohtamatta vangitsevia tuoksuja”, hän kuvailee aistikokemuksia.

Ilkka luo elämyksiä äänikonsepteilla, joissa musiikki- ja äänimaailmat yhdistyvät uniikilla tavalla. Äänikonseptien suunnittelussa tulee aina lähteä liikkeelle asiakkaan brändistä, asiakaskunnasta sekä tunnelmasta, joka halutaan tuoda esille. Esimerkiksi Mestarin äänikonsepti on luotu mukaillen hotellin neljää attribuuttia, jotka ovat itsevarmuus, taidokkuus, tinkimättömyys ja yllätyksellisyys.

“Olen valinnut Mestarin soittolistoille artisteja, jotka ovat rohkeasti seuranneet omaa ääntään ja luoneet sitä kautta jotain uniikkia. Ihmiset, jotka vierailevat Mestarissa ovat oman elämänsä mestareita – mitä ikinä he tekevätkään. Ja kun musiikki resonoi heissä ja saa heidät viihtymään, olen onnistunut ja tehnyt työni hyvin.”

Musiikilla vaikutetaan tunteisiin

Musiikilla pystytään hienovaraisesti vaikuttamaan ihmisten tunteisiin ja käyttäytymiseen, mutta koskaan ei voida täysin ennakoida, miten ihminen kokee musiikin. Ilkka korostaa, että musiikki on jokaiselle subjektiivinen kokemus.

“Musiikki on aina tunne. Se vaikuttaa yksilöllisesti kuulijan tunnekokemukseen. Näistä lähtökohdista lähestyn myös työtäni. Pyrin esimerkiksi luomaan soittolistoja, joilla korostetaan niitä tunteita, joita tietyssä tilanteessa halutaan syventää.”

Ääni- ja musiikkisuunnittelijana Ilkan työhön kuuluu muun muassa soittolistojen kuratointi, johon liittyy yksi hänen suurimmista missioistaan. Hän kertoo haluavansa tuoda hänen kuratoimissaan soittolistoissa esille myös uusia ja vähemmän tunnettuja artisteja, sillä hän tietää, kuinka indie-artistin on saada musiikkiaan kuuluviin.

“Hyvää musiikkia ei aina tiedosteta.”

“Huonoksi koettu musiikki ja kehno akustiikka voi pilata monia asioita kokonaisuudesta. Esimerkiksi jos joku kokee, että ravintolan ruoka on ihan hyvä, mutta musiikki huono, asiakas ei välttämättä enää palaa ravintolaan. Hän ehkä ajattelee, että ruoka ei ollutkaan niin hyvää, vaikka todellisuudessa vika oli tunnelmassa”, Ilkka pohtii.

Huonosti suunniteltu tai kokonaan suunnittelematta jätetty musiikkikokonaisuus Ilkan mukaan tiedostetaan toimivaa kokonaisuutta paremmin.

“Jos jossain paikassa soi Celine Dion ripiitillä, se kyllä huomataan. Hyvää taustamusiikkia harvoin tiedostetaan, eikä siitä puhuta. Mutta silloin yleensä tietää, että musiikki toimii. Kun musiikki on luontevaa, se uppoaa kokonaisuuteen. Mutta tähänkin vaikuttaa se, millainen funktio musiikilla halutaan olevan, eli halutaanko musiikin olevan asiakaskokemuksen keskiössä vai taka-alalla.”

Ilkka kuitenkin kertoo, että hän itse havainnoi ympärillä kuuluvaa musiikkia jatkuvasti.

“Olin kerran syömässä ja havahduin, että täällähän soi hyvä musa. Tajusin, että täähän on mun tekemä soittolista”, hän naurahtaa.

Hotel Mestarin äänikonseptin lisäksi Ilkka on suunnitellut myös Jätkäsaareen avautuvalle Hotel AX:lle oman äänikonseptin. Molempien hotellien äänikonsepteissa on Ilkan mukaan persoonalliset elementit ja omat uniikit sävyt.

“Nyt ei haluta mennä sieltä, mistä aita on matalin.”

Kuka on Sannaliisa Ilkka?

Intohimoinen äänisuunnittelija, joka puhuu moniaistillisten kokemusten puolesta. Hän haluaa luoda musiikilla ja äänellä tiloja, joissa ihmisillä on hyvä olla.

Search