Hyppää sisältöön

Virpi Saarinen

Primehotelsin kehitysjohtaja suunnittelee hotellikonsepteja päämäärätietoisesti – kaiken perusta on selkeä visio

Virpi Saarisen matka hotellikonseptien kehittäjäksi alkoi vuonna 2007. Hänen silloinen työnantajansa, norjalainen kiinteistöyhtiö, tarjosi hänelle mahdollisuuden lähteä mukaan hotellikehityshankkeeseen Pietarissa Venäjällä. Nyt hän vetää Primehotelsilla kolmea hotellin kehityshanketta.

Tässä kyseissä tehtävässä työ on projektiluontoista, jossa tekijän täytyy kyetä hallitsemaan suuria kokonaisuuksia. Virpi uskoo että hänen persoonansa sekä intohimoinen suhtautuminen työhön ovat tuoneet hänet tähän pisteeseen. Työ vaatii heittäytymistä, ongelmanratkaisukykyä, johdonmukaisuutta sekä monien ja moninaisten sidosryhmien yhteistyöhallintaa. Kaiken tekemisen lähtökohta on kuitenkin selkeä visio tulevasta ja siitä mitä ollaan tekemässä.

”Täytyy nähdä metsä puiltaan ja puut metsässä. Täytyy siis osata nousta helikopteriperspektiiviin ja nähdä isossa kuvassa koko hanke. Täytyy myös osata sukeltaa kohdennetusti detaljiikkaan, mutta sinne ei saa jäädä jotta kokonaisuus ei karkaa.”

Visio on Virpin mukaan toiminnan tavoiteasetanta, johon kaikki päätökset lopulta nojautuvat. Visio konkretisoituu työnohjauksessa hotellikonseptiksi. Visio ja myöhemmin konsepti lähtee useimmiten liikkeelle kiinteistön kokonaisvaltaisesta tarkastelusta: millainen on saapumispolku ja millainen tunnelma miljööstä välittyy. Hotelli Mestarin visio on hyvin selkeä ja siihen itse kiinteistö on aikanaan tarjonnut selkeän pohjan hotellikonseptille. Kaikessa toiminnassa täytyy olla aina maali, jota kohti kuljetaan. Hotellikonsepti sekä visio tavoitteesta ovat työvälineitä, joihin päätöksiä on aina helppo peilata. Jokaisen päätöksen tulee tukea hotellikonseptia sekä visiota siitä mitä ollaan tekemässä.

Virpi lähestyy työssään mielellään asioita laatikon ulkopuolelta, mutta painottaa, ettei kaikkea toimivaa tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Virpin kertoo sen olevan vaikuttavaa, jos sidosryhmän edustaja tai työkaveri lähestyy perinteistä toimintamallia uudesta kulmasta ja tuo siihen uuden särmän. Muiden intohimo ja motivoituneisuus työhön ilahduttaa ja innostaa myös Virpiä.

”Baarivastaus on että olen raksamimmi. En jaksa selittää.”

Virpi keskittyy hotellikonseptin toteutuksessa fyysisen tuotteen ominaisuuksiin, joilla luodaan kilpailuetua. Hänen mukaansa kuitenkin konseptin ydin ovat aina ihmiset, henkilökunta ja asiakkaat. He lopulta tekevät hotellista valmiin ja luovat hengen.

”Hotellin avajaisissa paikkani ei ole estraadilla vaan kohde on luovutettu uusille omistajille, henkilökunnalle ja hotellin vieraille.”

Kehitysjohtajana Virpi tekee pääasiallisesti yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa. Kussakin hankkeessa yhteistyötahoina on koko rakennushankkeen suunnitteluryhmä sekä Virpin hankekohtaiset kehitystyöryhmät. Kussakin kehitysryhmässä jokaisella osallistujalla on selkeä rooli sekä tehtävä ja näiden selkeys on olennaista työryhmän tuloksien saavuttamiseksi. Vuodet ovat kasvattaneet Virpin ymmärrystä hankekehittämisestä, sen lainalaisuuksista sekä eri suunnittelualoista, mikä on kasvattanut kykyä kommentoida ja myös haastaa hyvinkin laaja-alaisesti erikoissuunnittelijoita. Ainut suunnitteluala, jota hän harvemmin haastaa on rakennesuunnittelu. Olennaista on myös Virpin osaaminen katsoa projektia liiketoiminnan näkökulmasta, jotta esimerkiksi jokaisen neliön liikevaihto saataisiin maksimoitua. Tässä hänellä on ollut nykyinen esimiehensä vuosien varrella hyvänä motivaattorina.

Saariselle on tärkeää, että jokainen tekijä tuntee asemansa merkitykselliseksi projektissa.

”Olen ollut matkan varrella hankkeissa puhumassa aina työntekijätasolla asti visiosta, hotellikonseptista, eli siitä mitä olemme tekemässä. On tärkeää, ettei työ ole vain työtä ja suorittamista, vaan jonkun uuden luomista. Merkityksellistä.”

Kuka on Virpi Saarinen?

Primehotelsin kehitysjohtaja, joka hioo timantinkovista visioista vaikuttavia hotellikonsepteja, ja on aina valmis astumaan työmaalle upottamaan kädet saveen.

Search